Tag: Centrum Muzyki

Aktualności, Centrum Muzyki, Park Grzegórzecki

BĘDZIE PARK! Podpisano akty notarialne!

21.11.2017 r. władze Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego oraz Agencji Mienia Wojskowego uroczyście obwieściły społeczeństwu oraz mediom podpisanie aktu notarialnego dot. zamiany działek! Dzięki temu na Grzegórzkach przy ul. Skrzatów będzie mogło powstać Centrum Muzyki, a obok NASZ PARK! 🌳🌳🌳 To nasze wspólne święto!!! Czekaliśmy na to 3 lata!

Centrum Muzyki, Park Grzegórzecki

GK: Park Grzegórzecki o połowę mniejszy. Mieszkańcy wprowadzeni w błąd

Gazeta Krakowska, 19.11.2015, Piotr Rąpalski Przez lata władze województwa nie potrafiły rozpocząć budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach przy ul. Skrzatów, z salą koncertową na 1200 widzów. Dlatego miejscy urzędnicy w październiku br. wykreślili je z planów dla tego rejonu Krakowa. Tym samym powiększając teren pod przyszły park z 4 do 8 hektarów. Ucieszyli tym mieszkańców, którzy zabiegali o większy zieleniec. Tydzień temu urząd marszałkowski potwierdził jednak, że zamierza realizować inwestycję wartą ok. 340 mln zł. Problem w tym, że nie ma z czego za nią zapłacić, bo pomysł, by pieniądze dała Unia Europejska upadł. Urzędnicy dopiero będą szukać nowych źródeł finansowania, a to może potrwać kolejne lata.

Aktualności, Centrum Muzyki

Centrum Muzyki – koncepcja z 2013 roku

W związku z planami budowy Centrum Muzyki w 2013 roku przeprowadzono konkurs na opracowanie ideowo-studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki w Krakowie. W konkursie brało udział 30 projektów. Najlepszy okazał się projekt autorstwa zespołu architektów z Krakowa, Wieliczki i  Żywca: Wojciecha Chmielowca, Bartłomieja Gowina, Krzysztofa Siuty, Tomasza Janusa i Karoliny Czech.Nagroda dla zwycięzców to 35 tys zł. Władze regionu chciały wówczas wybudować Centrum z pomocą unijnych pieniędzy w rozdaniu na lata 2014-2020. Nagrodę I jury przyznało za: jednoznaczną dyspozycję przestrzenną dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych Centrum Muzyki w Krakowie, wyrazisty podział planistyczny wyznaczający funkcje kubaturową, placową i parkową dającą gwarancje zachowania właściwego porządku urbanistycznego, proponowany kierunek myślenia architektonicznego, zmierzający do stworzenia współczesnego symbolu przestrzennego w dolinie rzeki, czytelnego w skali miasta. Opis projektu Dominującym elementem w kompozycji urbanistycznej Centrum Muzyki, jest budynek Filharmonii, usytuowany prostopadle do wału Wiślanego. Charakterystycznym elementem dominanty przestrzennej linii brzegowej Wisły, jest klasyczny w formie i nowoczesny w konstrukcji amfiteatr zlokalizowany na przedłużeniu produkującego energię odnawialną, dachu/placu Filharmonii. Schodząca do wody płaszczyzna, zakończona jest przystanią rzeczną wraz z placem bulwarowym. Dynamicznie przecinająca formę Centrum Muzyki komunikacja piesza- kontynuowana kładką łączącą przeciwległe miejskie strefy funkcjonalne o podobnym charakterze- dzieli budynek na dwie niezależne części ?kulturalną i komercyjną. Wewnętrzna przestrzeń publiczna Centrum Muzyki, ukształtowana mobilnymi kubaturami sal kameralnych, pozwala na kreowanie wielkogabarytowej przestrzeni wystawienniczej, łączącej w swej powierzchni ?do trzech sal kameralnych, całości foyer, a także w zależności od potrzeb, zadaszonej przestrzeni placu wielofunkcyjnego. II nagrodę równorzędną otrzymali AIR Jurkowscy – Architekci sp. z o.o – Katowice Pierwsze wyróżnienie – Biuro Projektów EKOTEKTURA Drugie wyróżnienie – Alicja Ścigaczewska Źródło: architektura info