Kategoria: Park Grzegórzecki

Aktualności, Centrum Muzyki, Park Grzegórzecki

BĘDZIE PARK! Podpisano akty notarialne!

21.11.2017 r. władze Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego oraz Agencji Mienia Wojskowego uroczyście obwieściły społeczeństwu oraz mediom podpisanie aktu notarialnego dot. zamiany działek! Dzięki temu na Grzegórzkach przy ul. Skrzatów będzie mogło powstać Centrum Muzyki, a obok NASZ PARK! 🌳🌳🌳 To nasze wspólne święto!!! Czekaliśmy na to 3 lata!

Aktualności, Centrum Muzyki, Park Grzegórzecki

Propozycja ZG dot. lokalizacji Centrum Muzyki i Parku

W maju 2016 roku wystosowaliśmy pismo do Władz wojewódzkich i miejskich z propozycją zagospodarowania terenu na Grzegórzkach i zamiany działek w taki sposób, aby ochronić najbardziej cenne tereny zielone. W maju 2016 roku wystosowaliśmy pismo do Władz wojewódzkich i miejskich z propozycją zagospodarowania terenu na Grzegórzkach i zamiany działek w taki sposób, aby ochronić najbardziej cenne tereny zielone. Nasze prośby zostały uwzględnione i ostatecznie lokalizacja Centrum Muzyki i parku jest zgodna z wolą mieszkańców.   Kraków, 5.05.2016 r. Szanowny Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowny Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa ­Szanowny Pan Mateusz Mróz Prezes Agencji Mienia Wojskowego Szanowny Pan Kazimierz Barczyk Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Centrum Muzyki w Krakowie Szanowni Państwo, W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Grzegórzki ? Rejon ul. Skrzatów?, a także planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dot. zamiany nieruchomości z Agencją Mienia Wojskowego ? właścicielem działek nr 173/16 i 173/20 w celu przeznaczenia ich pod budowę Centrum Muzyki w Krakowie,  zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie naszej propozycji zagospodarowania przedmiotowego terenu. Ze względu na bardzo wysoką wartość przyrodniczą (gęste zadrzewienie, korytarz ekologiczny rangi europejskiej) oraz cenne walory historyczne (pozostałości XIX-wiecznego fortu ?Luneta Grzegórzecka?) działki nr 173/20, która jest rozważana jako miejsce inwestycji ? Centrum Muzyki, proponujemy, aby  zlokalizować ją na sąsiednich działkach nr 173/15 i 173/16. Jest to  teren o porównywalnej wielkości, niezadrzewiony (obecnie jest tam wybetonowany teren i nieużytkowane budynki), zdecydowanie bardziej sprzyjający funkcjonalności inwestycji (kształt, dojazd). Przemodelowanie przedmiotu zamiany między UMWM a AMW jest w naszej ocenie bardzo korzystne, ponieważ: planowana inwestycja mogłaby być zrealizowana bez uszczerbku dla otaczającego drzewostanu; działki, na których mogłoby być umiejscowione Centrum Muzyki, sąsiadują z terenem, gdzie mają być zlokalizowane obiekty Akademii Muzycznej. Umożliwi to funkcjonalne i harmonijne zaprojektowanie kilkunastohektarowej przestrzeni przy Bulwarach Wiślanych, z przestrzenią ?wspólną? obiektów muzycznych. Dodatkowo, proponowane rozwiązanie stwarza  jedyną szansę na zachowanie w najbliższym sąsiedztwie Centrum Muzyki i Akademii  ? otwartego i pięknego ok. 6-hektarowego Parku. Co kluczowe ? o przeznaczenie tego terenu na park od dłuższego czasu walczą mieszkańcy  Krakowa, których jesteśmy przedstawicielami. Państwa zgoda na modyfikację przedmiotu zamiany otwiera drogę Gminie Miasta Krakowa do rozmów z AMW o pozyskaniu działek nr 173/19, 173/18 oraz 173/20 w celu utworzenia parku miejskiego. Jednocześnie zwracamy się ze szczególną prośbą do Pana Prezydenta Miasta Krakowa o potraktowanie sprawy utworzenia parku na tym terenie jako szansy na zachowanie ostatniej enklawy zieleni w centrum miasta. Każdy miesiąc przynosi nowe inwestycje budowlane w naszej dzielnicy, która jest obecnie popularnym miejscem lokalizacji mieszkaniowych, biznesowych i instytucjonalnych. Prosimy o trójstronne ustalenia między UMWM, AMW i UMK w celu pozyskania przez Gminę pozostałego terenu. Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że jako przedstawiciele Instytucji, od których zależy kształt i przyszłość prestiżowego obszaru Krakowa, zauważycie potrzebę wspólnych rozmów. Ufamy, że  proponowane przez nas rozwiązanie spotka się z Waszym uznaniem, a w ślad za nim ? z formalnymi ustaleniami. Popieramy cel utworzenia Centrum Muzyki, jednak planowanie budowy w miejscu, gdzie rosną drzewa zaliczane do pomników przyrody, w sytuacji gdzie kilkadziesiąt metrów obok jest pusta działka, jest niszczeniem środowiska i zaprzeczeniem zasad planowania przestrzennego nowoczesnego miasta. Prosimy Państwa o wsłuchanie się w głos tysięcy mieszkańców i podjęcie decyzji, która będzie zapamiętana przez Krakowian i Małopolan na lata. Z poważaniem Monika Firlej-Balik, Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki Antoni Żuraniewski, Stowarzyszenie Ogród Grzegórzki

Centrum Muzyki, Park Grzegórzecki

GK: Park Grzegórzecki o połowę mniejszy. Mieszkańcy wprowadzeni w błąd

Gazeta Krakowska, 19.11.2015, Piotr Rąpalski Przez lata władze województwa nie potrafiły rozpocząć budowy Centrum Muzyki na Grzegórzkach przy ul. Skrzatów, z salą koncertową na 1200 widzów. Dlatego miejscy urzędnicy w październiku br. wykreślili je z planów dla tego rejonu Krakowa. Tym samym powiększając teren pod przyszły park z 4 do 8 hektarów. Ucieszyli tym mieszkańców, którzy zabiegali o większy zieleniec. Tydzień temu urząd marszałkowski potwierdził jednak, że zamierza realizować inwestycję wartą ok. 340 mln zł. Problem w tym, że nie ma z czego za nią zapłacić, bo pomysł, by pieniądze dała Unia Europejska upadł. Urzędnicy dopiero będą szukać nowych źródeł finansowania, a to może potrwać kolejne lata.